Siirryt pois www.adhd-tietoa.fi sivustolta. Olet siirtymässä sivustolle, jota Janssenin Yksityisyyden suoja koskevat ehdot eivät koske. Valitse OK jatkaaksesi.

ADHD:n diagnosointi

Mitkä ovat ADHD-diagnoosin kriteerit?

Osan oireista on aina:

  • kestettävä vähintään kuusi kuukautta ja haitattava lapsen kehitystä
  • heikennettävä merkittävästi lapsen sosiaalista tai koulunkäyntiin liittyvää toimintakykyä
  • ilmettävä kahdessa tai useammassa ympäristössä (esim. kotona, koulussa, päiväkodissa, esikoulussa)
  • ilmettävä ennen seitsemän vuoden ikää (ikärajan nostamisesta 12 vuoteen käydään keskustelua)

Mikä on ensimmäinen askel?

Ensimmäinen askel ADHD-oireisiin avun saamisessa on varmistaa, että kyseessä on todella ADHD. Kun häiriö on diagnosoitu, saatavana on useita eri hoitomuotoja, joista voi olla apua.

ADHD:n diagnosointi voi olla vaikeaa, ja sitä varten tarvitaan tietoa useasta eri lähteestä. Diagnoosin tulee perustua kattavaan, oikea-aikaiseen tutkimukseen, jonka suorittaa lastenpsykiatri, kuntoutukseen suuntautunut lastenneurologi tai lastenlääkäri, joka on perehtynyt ADHD:hen. Tutkimuksessa on otettava huomioon myös lapsen vanhemmat ja koulu sekä lapsen elinympäristön sosiaaliset ja kulttuurilliset tekijät.

 

Kuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity sisältöön.