Siirryt pois www.adhd-tietoa.fi sivustolta. Olet siirtymässä sivustolle, jota Janssenin Yksityisyyden suoja koskevat ehdot eivät koske. Valitse OK jatkaaksesi.

Käyttäytymisterapia

Käyttäytymisterapian tavoitteena on muuttaa ja parantaa lapsen käyttäytymistä. Se toteutetaan normaalisti opettamalla vanhemmille ja/tai opettajille käyttäytymistä parantavia menetelmiä, kuten symboliset palkkiojärjestelmät ja tauot. Toinen tavoite on sosiaalisten valmiuksien harjoittelu, josta voit lukea lisää alempaa.

Käyttäytymisterapian kolme periaatetta:

  1. Tarkkojen tavoitteiden asettaminen
  2. Käyttäytymiseen vastaaminen palkkioilla ja seurauksilla
  3. Palkkioiden ja seurausten käytön jatkaminen tarpeeksi kauan
”ADHD:n hoito vaatii aina perheen, opettajien ja kaikkien hoitoon osallistuvien terveydenhuollon ammattilaisten välistä yhteistyötä.”
Sosiaalisten valmiuksien harjoittelu

ADHD-oireiset lapset kohtaavat usein ongelmia kanssakäymisessä muiden lasten kanssa, erityisesti jos lapsi suuttuu helposti ja käyttäytyy aggressiivisesti muita kohtaan. Tällä on suuri merkitys paitsi lapsen päivittäiselle kanssakäymiselle myös lapsen myöhemmälle vuorovaikutukselle niin lasten kuin aikuistenkin kanssa.

Siksi on kehitetty erilaisia harjoittelutapoja, joiden tavoitteena on lisätä lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja samanikäisten kanssa. Ne voivat koskea esim. itsensä esittelemistä leikkitilanteessa, konfliktien ratkaisua, muiden toiveiden huomioimista ja uusien kavereiden hankkimista. Myös koulunkäyntiä helpottavia oppimisstrategioita voidaan harjoitella. Sosiaalisten valmiuksien harjoittelussa käytettäviä menetelmiä ovat muun muassa aikuisohjaus (coaching), tilanteiden mallinnus ja roolipelit, joko yksin tai pienissä ryhmissä. (Lähde: Ruotsin sosiaalihallitus (Socialstyrelsen), 2002)

 

Kuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity sisältöön.